Kontakt

LÕUNA-EESTI TÕLKEKESKUS OÜ

Aadress: Fortuuna 5, Tartu

Kontakttelefon: +372 5695 9632

E-post: letk@letk.ee

Hinnapakkumise saamiseks palume Teil saata meie e-posti aadressile tõlkimist vajav fail või tuua see kas elektroonilisel andmekandjal või paberkandjal otse meie kontorisse Tartus aadressil Fortuuna 5.