Dokumendi tõlge

Peale vandetõlke teostame dokumentide tavatõlkeid ehk seda siis kui mõni ametiasutus ei vaja tõlkele ametlikku vandetõlgi kinnitust. Sellisel juhul saavad dokumendid büroo kinnituse koos tõlkija allkirjaga.
Selliste tõlgete alla kuuluvad erinevad sertifikaadid, haiguslood, lepingud, dokumentide väljavõtted jne. Enne tuleb aga kindlaks teha, kas see asutus, kuhu Te dokumendid esitate nõuab vandetõlget või piisab lihttõlkest.

Küsige hinnapakkumist!