Kirjalik tõlge

Kirjalik tõlge on tõlkeliik, mida sooritatakse kirjalikul kujul. OÜ Lõuna-Eesti Tõlkekeskus teostab kirjalikke tõlkeid kõigisse Euroopa keeltesse, seejuures võib lähtekeel olla lisaks eesti keelele ka mistahes muu keel. Kliendi soovil kasutame vajadusel tõlkeabiprogrammi Trados.

Kirjaliku tõlke hind kujuneb Eestis enimkasutatava arvestusmeetodi järgi. Selleks on tähemärgipõhine arvestussüsteem, kus 1800 tähemärki moodustavad mahuüksuse, mida imetatakse üheks tõlkeleheküljeks. Üks tähemärk võrdub ühe tähe või ühe tühikuga. Vajadusel (nt kliendi soovil) arvestame ühe lehekülje mahtu sõnadepõhiselt, sellisel juhul moodustub üks lehekülg kahesajast sõnast.

Hinnapakkumise saamiseks palume Teil saata meie e-aadressile  tõlkimist vajav fail või tuua see otse meie kontorisse Tartus aadressil Fortuuna 5.