Taasavasta enda jaoks tõlketeenused läbi uute ja innovaatiliste lahenduste

Tõlked igasse keelde

Tegeleme pidevalt ootamatute keelepaaride

tõlkimisega, mis avatud nüüdismaailmas paratamatult

aeg-ajalt äratõlkimist vajavad.

Pretsedenditu tõlkekvaliteet

Tänu 19-aastasele kogemusele garanteerime

ka kõige keerulisemate tõlkeülesannete

kvaliteetse täitmise.

AAA+ kvaliteedihinnang

OÜ Lõuna-Eesti Tõlkekeskuses

töötavad tõlkimisalase erialaharidusega spetsialistid.

Suhtume igasse klienti võrdse pühendumusega

ja leiame lahenduse igale keeleküsimusele.

AASTAT KOGEMUST

2020. a TÕLGITUD LEHEKÜLGE

2020. a TÕLGITUD ERINEVAT KEELT

Kirjalik tõlge

Tõlkeliik, mida sooritatakse kirjalikul kujul.
Teostame kirjalikke tõlkeid kõigisse Euroopa keeltesse.

Kirjalik tõlge

Meie eesmärk on mõista klientide vajadusi ja tellimusega seotud alltekste.
Täiusliku tõlketeksti nimel suhtleme kliendiga avatult ja
leiame alati vastastikku sobivaid lahendusi.

Ärisaladuse hoidmine ja andmete konfidentsiaalsus
on meie puhul elementaarsed tingimused.

Suuline tõlge

Teeme järel-, sünkroon- ja sosintõlget ning suulist järeltõlget notariaaltehingutel.
Tagatud on andmete konfidentsiaalsus.

Suuline tõlge

Suuline tõlge on tõlkeliik, kus tõlkija väljutab tõlketoote suulisel kujul.
Sellist toodet on juuresviibijatel võimalik soovi korral
salvestada kas lindistamise või märkmete tegemise kujul.

Suuline tõlge jaguneb järeltõlkeks, sünkroontõlkeks ja sosintõlkeks.
Eraldi teenusena on otstarbekas välja tuua järeltõlget notariaalsete tehingute juures.

Toimetamine

Teinekord ei piisa vaid lihtsamate kirjavigade parandamisest,
vaid tuleb süvitsi minna lauseehituse kallale.

Dokumendi tõlge

Tekstide toimetamine võib tähendada väga erineva sisuga
ja töömahuga tegevusi alates heas korras teksti põgusast
ülekontrollimisest kuni oskamatult tõlgitud teksti täieliku ümberkorraldamiseni.

See võib tähendada näiteks kirjavigade parandamist sisulist muutmist mittevajavas tekstis
või hoopis teadustöö terminite ühtlustamist jne jne.

Vandetõlge

Vandetõlgi ülesandeks on teostada ametlikke tõlkeid
ning täita muid tõlkimisega seotud ülesandeid.

Vandetõlge

Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse kohaselt peavad teatavat
liiki dokumendid olema tõlgitud vandetõlgi poolt ning varustatud vandetõlgi kinnitusega,
mis muudab nad riiklikult tunnustatud ametlikeks dokumentideks.

Vandetõlk on õigusliku pädevuse saamiseks sooritanud selleks nõutava riikliku eksami.

Dokumendi tõlge

Nimetatud tõlgete alla kuuluvad erinevad sertifikaadid, haiguslood, lepingud,
dokumentide väljavõtted jne.

Dokumendi tõlge

Paljud dokumendid ei vaja vandetõlgi poolset kinnitamist. Selliseid dokumente on võimalik varustada büroopoolse kinnitusega, mis vormistatakse korrektselt ja kaunilt.

Sellisele tõlkedokumendile on lisatud tõlkija allkiri, ettevõtte pitser, alg- ja tõlkedokumendid on ühte köidetud sini-must-valge riidelindiga.

Tehniline tõlge

Tehnilise tõlke puhul on oluline tõlke täpsus ja õige
terminoloogia, mille saavutame läbi tiheda koostöö kliendiga.

Tehniline tõlge

Oleme spetsialiseerunud just tehniliste tekstide tõlkmisele. Omame suurt kogemust
patentide ja kasutusjuhendite tõlkimise vallas.
Tähtsaimaks osaks tehnilise tõlke puhul on tihe koostöö kliendiga,
et tehnilised tõlked vastaksid saja protsendiliselt kliendi ootustele.

Saada hinnapäring kohe!

Taasavasta enda jaoks tõlketeenused läbi uute ja innovaatiliste lahenduste!

 

 

* 98% klientidest soovitavad meie teenuseid

 

* 2020.a tõlkisime üle 35 000 lehekülje teksti mitmetele erinevatele eraisikutele ja ettevõtetele.

 

* Täiendame tõlkemeetodeid jooksvalt ning hoiame end kursis kõige kaasaegsema tõlkemetoodikaga.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

– Kentucky Fried Chicken Inc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

– Creative Mobile OÜ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

– Euroopa parlament